Hslužby.cz :: Požární ochrana, služby požární ochrany, školení atd...

Hslužby zajišťují komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce - BOZP.

Pomůžeme Vám vyřešit veškeré zákonem udávané povinnosti zaměstnavatele týkající se bezpečnosti práce na pracovišti. zajistíme veškeré služby od dokumentace BOZP až po školení Vás i Vašich zaměstnanců. Neváhejte a svěřte se do rukou profesionálů!

Bezpečnost práce

Zaměstnavatel je podle zákoníku práce povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ohledem na rizika, nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, které se týkají výkonu práce zaměstnanců (dále jen "rizika")

Každá pracovní činnost přináší pro člověka jako zaměstnance nebo fyzickou osobu, která se s vědomím zaměstnavatele zdržuje na jeho pracovištích riziko.

Zákonnou povinností zaměstnavatele je rizika zajišťovat a vyhodnocená rizika odstranit a není-li to možné, přijímat a provádět technická, organizační a jiná opatření k prevenci rizik podle všeobecných preventivních zásad uvedených v zákoníku práce:

Zaměstnavatel je povinen seznamovat všechny své zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Znalost právních a ostatních předpisů se, kterými byl řádně seznámen, je pro zaměstnance nedílnou součástí jeho kvalifikačních předpokladů pro výkon práce. Pravidelné ověřování znalostí zaměstnanců z bezpečnostních předpisů je základní povinnost pro všechny vedoucí zaměstnance, kteří mají dodržování těchto předpisů zaměstnanci soustavně vyžadovat a kontrolovat. Zaměstnavatel má i zákonnou povinnost pro zaměstnance zajišťovat závodní preventivní péče.

Za dodržování všech povinností v oblasti bezpečnosti práce nese odpovědnost zaměstnavatel a vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.

Služby v BOZP

Školení BOZP

Ve smyslu zákoníku práce je zaměstnavatel povinen:

Doporučená perioda školení BOZP:

Dokumentaci ke školení o BOZP tvoří:

Specializovaná / profesní školení:

Rychly kontakt

Proč právě my?

  • dlouholeté zkušenosti
  • profesionální přístup
  • spolehlivost
  • kvalita provedené práce
  • individuální přístup
  • atraktivní cena