Hslužby.cz :: Požární ochrana, služby požární ochrany, školení atd...

Hslužby zajišťují komplexní služby v oblasti požárně bezpečnostních řešení.

Pomůžeme Vám vyřešit veškeré zákonem udávané povinnost týkající se požárně bezpečnostních řešení. Zajistímevešekrou dokumentaci, která je potřebná pro stavební povolení. Nezapomeňte na své povinnosti a svěřte se do rukou profesionálů!

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení stavby je součástí stavební dokumentace nové stavby nebo změny stavby pro stavební řízení a to včetně získání souhlasného stanoviska územně příslušného územního odboru stavební prevence HZS, není-li zákonem nebo stavebním úřadem stanoveno jinak.

Hlavní zásady požární bezpečnosti staveb:

Podklady k vypracování požárně bezpečnostního řešení

Při zpracování požárně bezpečnostního řešení se vychází z požadavků zvláštních právních předpisů, normativních požadavků a z podmínek vydaného územního rozhodnutí. Příslušné podklady z hlediska požární bezpečnosti obsahují:

Náležitosti požárně bezpečnostního řešení

Požárně bezpečnostní řešení, které je nedílnou součástí dokumentace pro vydání stavebního povolení, obsahuje:

Vyžaduje-li to rozsah stavby nebo v případě požadavku orgánu státního požárního dozoru tvoří nedílnou součást požárně bezpečnostního řešení výkresy požární bezpečnosti zpracované podle normativních požadavků. Výkresy požární bezpečnosti stavby obsahují:

Rozsah zpracování a obsah požárně bezpečnostního řešení může být v jednotlivých případech, v závislosti na rozsahu a velikosti stavby, přiměřeně omezen nebo rozšířen. Vždy však musí být dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti navrhované stavby. V odůvodněných případech může být součástí požárně bezpečnostního řešení expertní zpráva nebo expertní posudek.

Rychly kontakt

Proč právě my?

  • dlouholeté zkušenosti
  • profesionální přístup
  • spolehlivost
  • kvalita provedené práce
  • individuální přístup
  • atraktivní cena