Hslužby.cz :: Požární ochrana, služby požární ochrany, školení atd...

Hslužby zajišťují komplexní služby v oblasti požární ochrany.

Pomůžeme Vám vyřešit veškeré zákonem udávané povinnosti zaměstnavatele týkající se požární ochrany. Zajistíme vše potřebné, proškolíme, odservisujeme. Neváhejte a svěřte se do rukou profesionálů!

Požární ochrana

Riziko vzniku požáru nebo nežádoucího hoření provází každou lidskou činnost. Zákon o požární ochraně a zákoník práce a další právní a ostatní předpisy tak jak jsou definovány v zákoníku práce ukládají právnickým a podnikajícím fyzickým osobám (zaměstnavatelům, organizacím) zajistit dodržování zákonných povinností, které jsou v těchto zákonech uvedeny.

Za dodržování zákonných povinností nese vždy plnou odpovědnost statutární orgán, podnikající fyzická osoba nebo její zástupce a v některých případech i majitel objektu.

Služby požární ochrany

Školení a odborná příprava v požární ochraně

Stanovení rozsahu a obsahu školení zaměstnanců, odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany:

Druhy dokumentace požární ochrany dle vyhlášky o požární prevenci

Dokumentací požární ochrany se stanovují podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje se plnění některých povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Dokumentaci požární ochrany tvoří:

Součástí dokumentace požární ochrany je také další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti, zpracovávaná a schvalovaná, popřípadě vedená podle zvláštních předpisů, například požárně bezpečnostní řešení, bezpečnostní dokumentace, bezpečnostní listy, jakož i doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, rozhodnutí a stanoviska správních úřadů týkající se požární bezpečnosti při provozovaných činnostech.

Rychly kontakt

Proč právě my?

  • dlouholeté zkušenosti
  • profesionální přístup
  • spolehlivost
  • kvalita provedené práce
  • individuální přístup
  • atraktivní cena