Hslužby.cz :: závodní zdravotní preventivní péče

Hslužby zajišťují komplexní služby v oblasti závodní preventivní péče.

Pomůžeme Vám vyřešit veškeré zákonem udávané povinnosti zaměstnavatele týkající se závodní preventivní péče. Neváhejte a svěřte se do rukou profesionálů!

Zdravotní závodní péče

Závodní preventivní péče je zdravotní péče, která je vykonávána smluvním lékařem, který ve spolupráci se zaměstnavatelem zajišťují tyto činnosti:

Zaměstnavatel je podle zákoníku práce povinen sdělit zaměstnancům, které zařízení závodní preventivní péče poskytuje pro zaměstnavatele na základě smlouvy závodní preventivní péči a jakým druhům očkování a jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce je zaměstnanec povinen se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (na základě provedené kategorizace prací).

Rychly kontakt

Proč právě my?

  • dlouholeté zkušenosti
  • profesionální přístup
  • spolehlivost
  • kvalita provedené práce
  • individuální přístup
  • atraktivní cena